WSG Bright Star


WSG – ”Win Souls for God” startades 1997 av en kyrklig ungdomsgrupp på tio ungdomar i Addis Abeba, som såg de växande skarorna med barn och ungdomar som bokstavligen levde sina liv på gatorna i hemlöshet, misär och kriminalitet. Målet var att nå de mest marginaliserade med kristen tro, praktisk omsorg i vardagen och ett liv i värde och värdighet. Så småningom grundade de även organisationen Bright Star för att utveckla sitt förebyggande och sociala arbete. Både WSG och Bright Star är godkända och registrerade av de officiella myndigheterna i Etiopien för sitt arbete och har rönt ett stort intresse och stöd från såväl stadens myndigheter som från den etiopiska regeringen. Det är ett inhemskt, kraftfullt och uthålligt arbete som har växt och utvecklats och firar 25-årsjubileum år 2022. Gizachew Ayka, en av de tio pionjärerna är fortfarande dess ledare.

Rest center

Centralt i Addis Abeba finns Rest Center som inrymmer kontor, utbildningslokaler och kök. Där erbjuds hemlösa barn och ungdomar stöd, undervisning, rådgivning, tvättmöjligheter och mat.

Independency program

Inom Independency program erbjuds undervisning, rådgivning och yrkesutbildning till före detta prostituerade flickor och till ungdomar som är på väg bort från gatan. Detta syftar till att ungdomarna självständigt ska försörja sig och ta ansvar för sina liv. Barn som arbetar under slavliknande förhållanden får hjälp att komma bort från barnarbetet och ingår nu i olika rehabiliteringsprogram. En del av dem erbjuds grundläggande skolutbildning på kvällstid.

Deborah Home

Deborah Home är ett rehabiliteringshem för flickor, som efter ett liv i utsatthet och prostitution ges möjlighet att leva i en trygg gemenskap, återfå värde och värdighet och utbildning som kan göra dem självständiga och självförsörjande.

Yrkesutbildning

Inom verksamheten bedrivs utbildningar inom frisör- och textilt arbete. Utbildningarna leder till egen företagsamhet och/ eller lönearbete. (länk till Facebook?)

Förskolor och grundskolor

Eftersom utbildning är en nyckelfaktor bedriver WSG/ Bright Star också några för- och grundskolor i fattiga områden.

Hälsovård och HIV/AIDS prevention

Behovet av grundläggande hälsovård är enormt och information om hälsovård samt HIV/AIDS-prevention utgör en viktig del av organisationernas verksamhet

Förebyggande arbete i Chencha

I Chencha, i södra Etiopien, bedrivs olika projekt med utbildning och aktiviteter för att förhindra att barnarbetare rekryteras till slavliknande arbeten i Addis Abeba.

Familjeåterförening

Livet i misär på gatorna innebär för de allra flesta att de har förlorat kontakterna med sina hem. WSG/ Bright Star ser det som angeläget, och deltar aktivt i, att hjälpa dem att återknyta relationerna.