Styrelsen och revisorer

Img
- Styrelsen samlad i Uppsala september 2019. Svante Annerhult och Stig Lundberg saknas på bilden -

Johan Rappmann, ordförande

Jag är gift med Susanne och har två utflugna barn och bor i Lindome, söder om Göteborg. Jag är sedan tonåren engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och andra globala rättvisefrågor, t.ex. som aktiv medlem i Amnesty. Hösten 2013 besökte jag för första gången Etiopien. Vi tillbringade några dagar i Addis, där vi fick tillfälle att besöka WSG/HCE, och reste även i södra och östra delarna av landet. Det var en oförglömlig resa som gjorde att Etiopien tog en plats i mitt hjärta. Jag fick därefter förtroendet att delta i styrelsearbetet i HBE. Hösten 2015 följde jag med HBE:s resa till Etiopien, under Kersti Karlssons ledning. Det var fantastiskt att återse landet och få se ännu mer. Jag fick då även förmånen att lära känna några av WSG:s/Bright Stars och HCE:s medarbetare. Till vardags arbetar jag med affärsjuridik som advokat. Jag hoppas kunna bidra både med kunskap och engagemang i styrelsens arbete för WSG/Bright Star och HCE.

E-post: j.rappmann@telia.com


Eva Forssell-Aronsson, vice ordförande

Min första kontakt med WSG var när jag tillsammans med några från Fässbergs församling i Mölndal besökte Etiopien för att inviga en nybyggd kyrka i vår dåvarande vänförsamling i Wuchale. Vi stannade då några dagar i Addis Abeba och besökte WSG i Entoto, och blev mycket imponerade och intresserade av deras verksamhet bland barn och ungdomar. Sedan dess har jag besökt WSG/HCE vid några tillfällen och fått lära känna och följa deras arbete. Till vardags arbetar jag som lärare/forskare/sjukhusfysiker vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset, och bor i Mölndal.

E-post: efa777@gmail.com


Svante Annerhult, sekreterare

Hösten 2006 gjorde min fru Eva och jag tillsammans med vår son Tobias och hans Jenny en resa till Etiopien. Av en slump hamnade vi på WSG:s gästhem i Addis Abeba. De fyra dagarna där var några av de mest innehållsrika i våra liv. Dels fick vi se dessa ungdomar med brinnande iver ge järnet för Addis Abebas lidande gatufolk. Vi fick vakna på morgonen till den underbara sången när WSG-folket bad inför dagens uppgift. ”Don´t face the world until you have seen the face of God” kan man läsa på ett anslag i gästhemmet. Vi fick se verksamheten på Rest Center, blev guidade i denna ofattbara stad med sin skönhet och fattigdom. Och som en ren otrolig bonus komma i kontakt med Israel Dejeni vilken ett halvt år senare hittade Tobias´biologiska familj. Tobias vår son som blev en gåva till oss när han endast var några månader gammal kom till vår familj. Efter att ha sett dessa ungdomars arbetsglädje kan man knappast låta bli att på något sätt fortsätta att engagera sig för gatufolket. Därför går jag med glädje in i styrelsearbetet i Hopp för barn i Etiopien. Jag har jobbat som lärare på en högstadieskola i Smålandsstenar.

E-post: svante.annerhult@gmail.com


Kersti Karlsson

Jag har arbetat som lärare på Solviks folkhögskola utanför Skellefteå största delen av mitt liv. Från 1987 – 1991 och nu 2005 till januari 2010 har jag varit i Etiopien. Först som rådgivare i Lutherhjälpens fadderbarnsprogram och rektor för Nakamte Christian Education College och senast som kontaktperson för Svenska kyrkan och EFS gentemot våra partners i Etiopien. En av våra partners har varit Win Souls for God och jag har kunnat följa deras arbete på nära håll och inspireras av dessa ungdomars frimodighet. Att nu sitta i styrelsen för Hopp för Barn i Etiopien ser jag som ett gott sätt att fortsätta med mitt engagemang för Etiopien.

E-post: kersti80@gmail.com


Lars Hjort

Sedan 39 år är jag gift med Barbro och vi har fyra barn och tre barnbarn. Jag är idag kyrkoherde i Partille pastorat. Min relation till Etiopien började med att jag föddes där. Mina föräldrar verkade som missionärer och så blev det att mina första 10 år levdes där. Som vuxen var det först i slutet av 90-talet som jag på allvar återknöt relationen. Jag fick uppdrag att under några perioder undervisa vid ett teologiskt seminarium. Vid dessa uppdrag fick jag många personliga kontakter och vänner. En av dem ledde till engagemang i ett projekt som arbetade med kvinnor i hotellprostitution i Soddo i södra Etiopien. En annan personlig relation ledde till att Partille församling etablerade vänrelation till Kirkos församling i Addis Abeba. Mina kontakter har också medfört att jag lett ett antal gruppresor. Att arbeta för HBE är en spännande utmaning, där jag tror att min erfarenhet och kunskap kan få vara med och bidra i ett väl genomtänkt och genomfört arbete för de allra mest utsatta.

E-post: lars.hjort55@gmail.com


Stig Lundberg

Åren som ung familj i Etiopien 1979 – 1988 var viktiga och har följts av uppgifter med direkt och indirekt koppling till Etiopien. Min uppgift i Etiopien var att arbeta som ekonom och ekonomichef i Mekane Yesus kyrkan i Västra Oromia och i Addis Ababa. Flera av de personer som senare grundade WSG och HCE var på 1980-talet vår sons lekkamrater och fotbollskompisar i Addis Ababa. Jag är utbildad ekonom, och arbetade efter hemkomsten från Etiopien i revisionsbranschen och i folkhögskolevärlden. Sedan 2002 har jag arbetat i olika chefsroller i Svenska kyrkans internationella arbete, framförallt med bistånd, ekumenik och kyrkorelationer i Afrika och Mellanöstern. Utvecklingen på Afrikas Horn och framförallt i Etiopien och Eritrea har alltid legat mig varmt om hjärtat. De senaste åren fram till min pension i mars 2020 har jag varit senior rådgivare i Svenska kyrkans ekumeniska globala program, i första hand med Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd. Sedan 2014 har jag även handlagt frågor om kvalité och ansvar i det internationella arbetet när det gäller korruption, maktmissbruk och sexuella trakasserier. Jag är gift med Maria. Vi bor i Uppsala, har fyra barn och många underbara barnbarn.

E-post: mister.stig2@gmail.com


Eva Nordin

Under mina år som lärare och skolledare vid Thomasgymnasiet i Strängnäs blev jag ansvarig för skolans globala resor för elever i åk 3. Fältstudieresorna var ett viktigt led för samhällselevernas tematiska studier av världen utifrån fattigdomsbekämpning med ett rättvise- och utvecklingsperspektiv. Vid ett par av dessa resor besökte vi HBE och en gång bodde vi även på deras gästhem i Addis Abeba. Både eleverna och jag blev djupt berörda av deras engagemang, uthållighet och inte minst kraften i deras arbete. Jag har många minnen, men vill speciellt framhålla en lektion i ledarskap som handlade om att ta på sig ledartröjan för sig själv. Den talade lika mycket till gatubarnen i Addis som de svenska gymnasieeleverna från Strängnäs! Att vi reste till Etiopien hänger samman med att jag som volontär ett halvår i början av 70-talet provade på att vara lärare i Nedjo i Wollega-provinsen. Det avgjorde mitt yrkesval och också att vi långt senare valde Etiopien som ett av våra länder för fältstudier.

Sedan några år är jag pensionär och bor i Uppsala. I domkyrkans internationella grupp har vi vid flera tillfällen uppmärksammat HBE:s arbete. Jag ser verkligen fram emot att få delta i styrelsen för HBE och lära känna dess arbete bättre.

E-post: egnordin@gmail.com


Lars-Martin Lund

Kul att få vara med i det här sammanhanget. Jag gick i pension den 1 februari i år efter att ha jobbat inom EFS och Svenska Kyrkan under mitt yrkesverksamma liv. Uppvuxen i bönhusmiljön i Skråmträsk utanför Skellefteå blev tidigt ”Missionen” något viktigt. Kommer ihåg att en söndagsskollärare alltid talade om Abessinien istället för Etiopien när han berättade om ”Missionen”. Under tonåren mötte jag de tidiga flyktingarna från Eritrea, och det var en spännande kontakt med en annan värld. Jag var i alldeles rätt ålder för den växande internationella solidariteten på 60-70-talet. Jag blev ungdomskonsulent och predikant/pastor inom EFS och så småningom prästvigd och har de senaste åren arbetat i samarbetskyrkan i Ersmark, Kågedalen. Under resans gång mötte jag min fru Anna-Lena från Österlen och hon hade då varit på en resa till Somalia, så det internationella engagemanget delar vi. Under 1988 åkte jag på en studieresa till Eritrea som gjorde djupt intryck. Så kom våra tre barn i början på 90-talet och när de hade blivit lite äldre åkte hela familjen på semesterresor till Afrika (Gambia). Det blev senare också en ”vänförsamlingsresa” till Tanzania för Anna-Lena och vår dotter Marta. Hela familjen åkte något år senare till Tanzania på semester och då ”hämtade vi hem” Marta som då jobbat som volontär. I samband med EFS fortbildning i Addis år 2015 reste vi en vecka till Wollega tillsammans med Kersti Karlsson – viktiga veckor som gav både nya kunskaper och förnyat engagemang. Vi besökte WSG/Hope for Childrens arbete och slogs av både engagemang och professionalitet hos de som jobbade där.

E-post: lamaursviken@gmail.com


Petronella Wittung Danielsson

Jag heter Petronella och bor och arbetar i Göteborg, sedan några månader tillbaka på Volvo Penta, där jag har hand om riskhantering, intern kontroll och säkerhet. I dagsläget innebär det att jag ägnat stor del av min tid åt krishantering, att försöka överblicka och hantera den pågående globala krisen för bolagets räkning. I normalfallet brukar jag ägna mig åt att identifiera risker, se till att dom tas om hand samt att vi har bra interna kontroller på plats för att försöka undvika risk. Denna risk var dock inget vi hade kunnat tänka oss. Tidigare har jag främst, under mina 15 år som yrkesverksam, arbetat med revision. Jag är auktoriserad revisor i botten (även om jag idag inte längre har en aktiv auktorisation) och har jobbat med alla typer av bolag i både Stockholm och Göteborg, och med uppdrag över hela världen. Jag har även jobbat med internrevision, några år för Volvo Cars och några år på ett konsultbolag, då jag fortsatte att resa runt i världen för att granska främst fabriker, oftast i Kina. Ett år tog jag tjänstledigt och arbetade för Läkare utan gränser i Liberia. Jag skötte administrationen på ett barnsjukhus i en av de fattigaste delarna i huvudstaden Monrovia. Arbetet var något av det svåraste jag gjort, både då förutsättningarna i ett land där el och säkerhet inte ska tas för givet är helt annorlunda mot här hemma, samt att jag mötte människor med livserfarenheter långt ifrån min skyddade barndom i Mölndal. Lärde mig under detta år hur privilegierade vi är i västvärlden, att vi ska vara mycket tacksamma för detta, men även att vi alla är människor oavsett var vi föds och lever, olika men lika och alla med hopp och drömmar om livet och framtiden. Mötte här vänner för livet. Då min privata situation förändrades, jag träffade min man och vi fick en dotter, valde jag att byta jobb och hålla mig mer på hemmaplan. Har jobbat med riskhantering på ett försäkringsbolag och är nu, som sagt, inom Volvokoncernen. Ägnar stor del av min fritid åt min dotter, hon är nu fyra år och har en otrolig nyfikenhet på världen. Hon är även mycket bestämd så jag jobbar aktivt med krishantering även på hemmaplan. Jag vill tacka för förtroendet att bli revisor i HBE. Det är ett uppdrag jag tar på stort allvar och jag ska göra mitt främsta för att möta era förväntningar. Ser fram emot uppdraget!

E-post: petronellawittung@gmail.com


Martin Stenwall

Jag är pensionär sedan 12 år tillbaka. Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med ekonomi och försäkring i rederibranschen. I början på 1970-talet arbetade jag som ekonom för EFS Mission i Etiopien

E-post: martin.stenwall@gmail.com