Informationsfolder

Img

Informationsfoldern Hopp för barn i Etiopien är nu uppdaterad och kan skrivas ut för att kortfattat sprida information om oss. Den finns i två olika färgställningar - gul eller röd. Sprid den på lämpliga ställen i samband med kollekter, insamlingar, församlingsaftnar o. dyl.

Hopp för barn i Etiopien Gul Ladda ner

 

Hopp för barn i Etiopien Röd Ladda ner