HCE


Hope for Children in Ethiopia (HCE) verkar förebyggande mot, fattigdom och utsatthet Arbetet sker i samarbete med myndigheter, socialtjänst och polis. Organisationen bildades 2001 och är idag en väl etablerad och ansedd organisation som har kunna hjälpa ett stort antal barn och unga. HCE har kontinuerligt utvecklat sin verksamhet och finns idag i Addis Abeba och i Chencha. HBE stöder för närvarande arbetet med en mindre del av budgeten. HCE satsar främst inom fyra områden:

1. UTBILDNING & BARNSPONSRING

Utbildning är det primära sättet för nästa generation att bli fri från slaveri. HCE har två projekt dedikerade till denna uppgift: Dagis (KG) & Sponsring.
Kindergarten (Förskola) Projektet är ett treårigt program som utbildar barn som riskerar framtida förslavning. Förutom utbildning uppfyller HCE de grundläggande behoven hos hela elevens familj. Det finns för närvarande 77 studenter i KG.
Sponsring Det finns för närvarande 194 elever som slutför sin grundskole- och gymnasieutbildning i detta program. HCE sponsrar dessa elever eftersom deras föräldrar inte har råd att tillhandahålla skolmaterial och måltider för dem.

2. FÖREBYGGANDE AV BARNARBETE

Child Labor Prevention är ett program som är utformat för att bekämpa utnyttjande av barnarbete i olika former och stödja dem som redan är offer i sin resa för att bli ekonomiskt självberoende. Inom ramen för detta projekt erbjuds olika typer av korttidsutbildningar som vävning, sömnad, läderprodukter och hårdressing. Detta program genomförs i Addis Abeba, Etiopiens huvudstad, och Chencha, en mindre stad i södra Etiopien.

3. GATUBARN OCH UNGDOMARS UTVECKLING

Programmet För ungdomars egenmakt räddar barn från gatorna och ger dem utbildning, känslomässigt stöd och möjlighet att ändra sitt liv. HCE har tre program inriktade på ungdomars egenmakt

Lighthouse boys är ett av HCE:s längsta pågående projekt. Detta treåriga program tar pojkar från gatan och ger dem utbildning, livsfärdigheter och stabilitet.

New Life Girls räddar tonårsflickor från tvångsprostitution. Det årslånga programmet fokuserar på holistisk vård. Flickorna får välja utbildning inom frisör, matlagning och handgjorda läderprodukter. Utöver denna yrkesförberedelse får flickorna livsfärdighetsträning, mentorer och en chans till ett nytt liv.

Street Youth in Vocational Training är ett årslångt program. Varje år rekryterar HCE en grupp på 10 pojkar för yrkesutbildningar i byggnadsarbeten. Projektet syftar till att hjälpa pojkarna att starta ett nytt liv och bli självförsörjande medborgare.

4. KVINNORS EGENMAKT

HCE fokuserar på att förhindra familjer från att skicka sina barn till städerna för barnarbete i hopp om ekonomiskt stöd. Att ge mödrar möjlighet att bli ekonomiskt stabila är ett effektivt sätt.

I vårt projekt i Chencha, i södra Etiopien där många barn migrerar från, organiserar vi kvinnor i självhjälpsgrupper (SHGs) och ger hjälp och tillgångar för att hjälpa dem att använda de resurser de har som verktyg för att bli ekonomiskt självberoende.