Gatuliv efterord

Jakobs brev 1:2-6

Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag . Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han ska få vad han ber om. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden.

SANDSKRIFT

Jag sökte mötesplats med Gud och fann den. I Jakobs egen bok kapitel ett, vers fem och sex och sju, beskrivs ett sätt, och genast gick jag skyndsamt ned till stranden.

Där skrev jag mina böneord i sanden, de ord Han i min tanke redan sett, den bön jag sedan länge borde bett. Jag antog kampen med mig själv och vann den.

En ejderflock har hittat hem till viken och jag har hittat egen jakobssten. Där sitter jag och vägrar bli besviken.

En vind är aldrig tidig eller sen, den har ej hem, den finns där hela tiden. Att lyssna är att be, att vinna striden.

Roland Eksmyr, Annandag jul 2002