Gatuliv kapitel 36

Vad ni har gjort för någon av dessa minsta

Arbetet bland gatufolket i Addis Abeba kom igång sent. Det fanns några som inte ville se nöden. De såg inte att det handlade om människor. Organisationen Win Souls for God har ett namn som väcker anstöt bland många etiopier, men ungdomarna vill inte sätta sitt ljus under skäppan. De vill leva upp till organisationens namn. Det är nämligen det centrala i deras kallelse.

Historien om ungdomsgruppen har nästan bara börjat. De vet inte själva hur den kommer att sluta. De vet bara att de har dagen idag, och den vill de utnyttja. Några av oss har fått vara med om en festmåltid med gatufolket i Addis Abeba. Jesus bad oss att gå ut på gator och vägar för att bjuda in till den stora bröllopsfesten. Det är precis detta ungdomarna gör. ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” Matteus 25:40

Gizachew Ayka läser ur sin amhariska bibel. Verserna i Matteus har han talat över många gånger – eftersom de är så centrala i den tjänst Win Souls for God önskar stå i.

- Ibland förstår vi inte vad som händer runt om oss, säger Gizachew och fortsätter:

- Jesus har alltid ett stort hjärta för de minsta. Han ser deras nöd och deras behov. Som kristna måste vi lyssna till vad Jesus säger och göra allt vi kan för att följa hans ord. Detta är inget han tvingar oss till, men Bibeln säger att det är rätt att göra så. Jesus kom till oss. Vi är hans barn. Det är god kristendom att följa hans uppmaning att ge mycket till de minsta. Långt ifrån alla gatubarn i Addis Abeba förstår att vi kommer till dem med utsträckt hand och det förväntar vi oss inte heller. De förstår det efteråt och då börjar de inse vilket liv de egentligen hade. Många av de barn vi hjälpt under senare år, har blivit goda medarbetare.

- På frivillig basis går de tillbaka till gatan och berättar om sina nya liv. De gör med andra ord det som Jesus bad dem att göra, medan de fortfarande räknas som barn. Det är starkt att se att barn hjälper barn i denna stad. När vi sätter oss ner och talar med barnen, vill vi gärna dela även denna vers med dem, men vi kan inte bara säga att detta står i Bibeln. Vi måste genom våra handlingar visa vad detta betyder i praktiken, både för dem och för oss. Bibelordet får liv, när vi praktiserar det som står där. Nu gläder Gizachew sig över att ha en av sina svenska systrar, Amanda, med sig som frivillig medarbetare.

- Hon följer mig och deltar i det dagliga arbetet.

- Jag räknar med att jag ofta blir ledsen i mötet med gatubarnen, säger Gizachew. Jag kan se deras framtid, men de ser den inte själva. Det är inte alltid de vill ha hjälp, för de känner inte till något annat liv än livet på gatan. Många av dem är fullständigt blinda för allt som är utanför deras vardag. Andra ser sin hopplöshet och antalet själmord bland unga i Addis Abeba är högt. Det finns naturligtvis ingen officiell statistik över detta, men dagligen är det någon som körs bort och begravs på en soptipp utanför staden. Många av dem är födda på gatan och de dör på gatan, antingen på grund av sjukdom och slagsmål eller för att de tar sitt eget liv. Jag blir ofta arg för att det är så få av oss som ser hur dessa människor har det. Vi är en grupp om femtio i Win Souls for God och det är också flera andra kristna och humanitära organisationer som gör allt de kan för gatufolket och andra som lider. Men vi har troligen 60 000 människor i denna stad, som behöver vår hjälp. Myndigheterna blundar för detta. De ser inte att gatufolket kan bli en resurs om de får hjälp. Kanske kunde de vara med och röja upp i staden, istället för att bli betraktade som sopor?

Jag måste leva med denna frustration, men jag vet att det vi har gjort och vill göra i fortsättningen, är enligt Guds ord, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Gizachew kommenterar kapitel 36 (2012)

Myndigheterna gör mycket numer, och de inser att gatufolket kan göra nytta.

I stället för att bli arga och frustrerade, så når vi nu ut med information och berättar för människor om nödvändigheten att ta tag i detta problem. Vi är verkligen glada över det vi uppnår och vi kommer att fortsatta. Vi är numer många, även anställda som går ut pa gatorna. Vi har lärt mer hur vi ska arbeta på ett bättre sätt. Vi förstår mer av problemen. Och hjärtat slår fortfarande hårt för dessa människor, även om det är mer organisation nu. Verkligheten är densamma, men vi ser den tydligare nu och hur vi kan arbeta.

<< Kapitel 1