Gatuliv kapitel 32

Visionerna för Skandinavien

Win Souls for God var knappt grundat när ett gäng på åtta ungdomar från Missionssambandets bibelskola, Fjellhaug i Oslo, kom till Addis Abeba. Missionärssonen Martin Egil Fuglestad, från Brusand på Jären, var med i ett internationellt team som reste runt på mötesveckor och besökte Missionssambandets internatskolor i Norge, innan eleverna skulle besöka Etiopien under en period av tre månader 1997.

- Vi mötte ett härligt gäng med stora visioner. Vi greps av deras böneliv och insats för stadens fattigaste, berättar Martin Egil, som idag är lärare vid Sygna gymnasium i Balestrand. De norska ungdomarna bodde på svenska missionens gästhus på Entoto.

- Vi blev ganska matta och kunde inte annat än hjälpa med det lilla vi hade. Den norska ungdomsgruppen ingick ett avtal om att bidra med stöd på fyrahundra kronor i månaden. Detta var WSGs första fasta intäkt och vi kände oss priviligierade som fick vara med och starta ett ungdomsarbete i Etiopien. När vi kom hem, berättade vi för vänner och bekanta om det vi hade upplevt. Flera av de norska och danska missionärerna vid Missionssambandets huvudkontor och skola i Addis Abeba, började också engagera sig på sin fritid.

– Vi ville att Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) skulle engagera sig formellt i detta arbete, men som internationellt team med tre månaders uppehållstillstånd, kunde vi inte göra mer än att rekommendera ett samarbete, berättar Martin Egil.

- För WSG var kontakten med de norska ungdomarna mycket viktig, menar Gizachew Ayka.

- De stöttade oss när vi mötte motstånd från vår egen kyrkoledning. De gav oss tron på att vi gjorde det som var riktigt. Endast några få månader efter det att vi hade startat, var vi inte mogna att inleda något samarbete med stora skandinaviska missionsorganisationer. Vi ville bygga upp ett arbete som var vårt eget. Formella samarbetsavtal med Misjonssambandet blev därför lagda på is på obestämd framtid. Men Gizachew hade också andra kontakter i Skandinavien. Först och främst sin egen syster Rachel, som hade besökt honom tillsammans med sin svenska mor Margareta och fyra andra familjemedlemmar, redan 1990.

- Den gången kunde jag inte engelska, så det var speciellt att tala med sin egen syster med teckenspråk, berättar Gizachew.

1997 fick Rachel anledning att resa ut som frivillig för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Under tre månader arbetade hon som barnmorska i västra delen av landet. Hon tog åter kontakt med familjen i Addis Abeba. Gizachew berättade naturligtvis för sin svenska syster om arbetet som hade startat bland gatubarnen i staden och Rachel lovade att hjälpa genom sina kontakter i Sverige.

Två år senare var hon åter på plats, som utsänd från svensk mission. Nu blev hon engagerad som barnmorska under tre år i Aira i västra Etiopien. Det var under denna period hon mötte barnläkaren Roland Eksmyr. Därigenom öppnades flera dörrar för ett svenskt intresse för gatubarnsarbetet. Svenska missionärer, som Agne Nordlander och Teferi Sendabo kom att betyda väldigt mycket för uppbyggnaden av organisationen.

- De hjälpte oss både ekonomiskt, praktiskt och andligt, säger Gizachew. De ligger bakom att Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen inledde ett formellt samarbete med WSG 2005.

- Vi visste ingenting om företagsledning och ekonomi. Ingen av oss ungdomar hade någonsin varit i en bank. Bara hur man öppnar ett bankkonto, var helt okänt för oss. Detta ordnades från Sverige, säger Gizachew med ett leende. Nu har tre av medarbetarna i WSG goda utbildningar i ekonomi.

Ryktet om gatubarnsarbetet spred sig snabbt i Sverige, Norge och delvis även i Danmark.

- Genom svenska kontakter fick Signe Rydland höra om oss och hon blev en stark resursperson. Vi har mycket att tacka denna svenska missionärsdotter för. Norska missionärer hjälpte Gizachew med korrespondens. Gizachew hade inte lärt sig att skriva elektronisk post men levererade handskrivna brev, som norrmännen hjälpte honom att sända via internet. Därigenom fick allt fler NLM-missionärer intresse för arbetet.

Från Stockholm kom ungdomsprästen Jan Jordal på besök våren 2000. Jordal växte upp i Etiopien som missionärsbarn. Hans föräldrar var utsända av svensk adventistmission och var engagerade i ett stort skolprojekt i södra Etiopien. Jan tog farväl av Adventistsamfundet och blev sedermera präst i Svenska Kyrkan. Med starkt engagemang för kulturutbyte och bistånd, arrangerade han en studieresa för elva elever vid Tyresö gymnasium i Stockholm i mars 2001. Detta var ett direkt resultat av mötet med WSG-ungdomarna.

- Det blev en tuff upplevelse för ungdomsgruppen. Många grät och flera ville genast resa hem. Trots detta tändes det en eld bland ungdomarna och Jan Jordal ska ha mycket av äran för detta, menar Gizachew Ayka. Jordal fick också höra att norsk TV hade filmat en del av WSG-arbetet bara några månader tidigare. På så sätt kom Jordal och Odd Borgestrand i kontakt med varandra och efter kort tid hade trion Borgestrand, Jordal och Eksmyr grundat stödföreningen WSG-Skandinavien. TV-bilder från gatubarnsarbetet sändes i svensk TV och många nya kontakter i Skandinavien knöts.

WSG-Skandinavien delades senare upp i en norsk och en svensk avdelning. Vi har kontakt med en rad organisationer och privatpersoner i de skandinaviska länderna. Förutom dem som redan nämnts, har vi också en god kontakt i Borås. Björn Lenberg mötte jag under mitt besök i Sverige 2001. Han är en pådrivare för att vi ska starta ett jordbruksprojekt. Hittills har vi inte haft resurser för detta, men vi vet att vi har en intressent i teamet den dag vi kan starta, säger Gizachew.

Det råder inget tvivel om att Win Souls for God har slagit igenom med sin vision i Skandinavien. Danskarna lät sig begeistras genom samarbetsmöten i Addis Abeba. Efter kort tid blev Dansk Etiopier Mission en god stöttepelare. De har också Hanne Tudlik Jessen som kontaktperson i Addis Abeba. Dessutom görs frivilliga insatser från danska ungdomar.

- Det är ett fint sätt att samarbeta på, menar Gizachew. Det har hållits en rad möten, både i Oslo och i Addis Abeba för att inleda ett samarbete med Norsk Luthersk Misjonssamband.

- Vi är nu närmare ett avtal än någonsin tidigare, menar Gizachew. Förre generalsereteraren i NLM, Egil Grandhagen, var mycket positiv, när han besökte oss 2001, men tiden var inte mogen då. Sedan vi fått en egen stödförening i WSG-Norge, är vi inte beroende av ett formellt samarbete med NLM , men det är klart att en enskild stödgrupp är mer sårbar än en stor missionsorganisation. Etiopien-veteranen Osvald Hindenes är nu ledare för Misjonssambandet i Addis Abeba och vi hoppas på ett fruktbart samarbete nu, säger Gizachew.

- Vi vill samarbeta med alla som har hjärta för gatubarnen i Addis Abeba, men vi måste prioritera de arbetsuppgifter vi anser viktiga. Vi vill inte låta oss köpas av rika givare från rika länder. Det är många som kommer med konstruktiva förslag, medan andra tror att de vet mer än vi.

- Vi vill växa i visdom och samarbete med dem som vill oss väl. Dessutom är vi rädda för att växa för snabbt. Sedan starten 1997 har det skett enormt mycket. Det började med 50 öre. Det pris vi har betalat för att bygga upp detta arbete, har varit högt. Ibland känns det som om vi hade kunnat komma ännu längre.

Det är viktigt att vi säkerställer våra utbildningar, som gör oss i stånd att även utföra den administrativa delen av arbetet. Inte minst viktigt är att vi håller fast vid vår vision.

Kanske kan vi bli ekonomiskt självständiga en dag, men vi har fått så många vänner, särskilt i Skandinavien, som vi vill samarbeta med så länge vi kan. Råd och vägledning vill vi alltid ta emot, säger Gizachew.

Kapitel 33 >>