Gatuliv kapitel 24

Hälsoprogrammet

Ett av klassrummen på Entoto-skolan fylls av unga mödrar, några småttingar och fem-sex män. Klockan har passerat tre på eftermiddagen denna måndag. Solen steker varmt ute i mitten av mars. De kommer till skolan för att lära sig om förebyggande hälsoarbete i regi av Win Souls for God. Det är Hawi Badessa Sima som står för undervisningen varje måndag. På onsdagarna är hon i stadsdelen Gurara. En gång i veckan är hon också på besök runt om i hemmen för att kontrollera hygienen och helhetssituationen. Totalt är etthundrasextio familjer med i detta program.

- Många tycker säkert det är frimodigt av oss att gå in i ett enskilt hem, men vi blir alltid väl mottagna. Både mödrar och fäder är väldigt tacksamma för det vi lär dem, särskilt om hygien. De förstår att hälsa är viktig för dem själva och för det lokala samhälle de lever i. De allra flesta är totalt okunniga om hälsoförebyggande arbete. De har aldrig lärt sig vad personlig hygien är, för ingen har berättat det för dem. Jag måste berätta för dem att mat måste lagas i ett annat rum än där de sover, om det är möjligt. De måste få information om hur viktigt det är att tvätta sig morgon och kväll och efter toalettbesök.

- Programmet heter ”Helhetshälsa”, och är utarbetat i Kenya. Här går vi igenom en rad teman. Jag kan nämna förebyggande av barnsjukdomar, vaccinering, vattenrening, sanitära förhållanden, näring, sömn och vila, stabilitet i familjerelationerna, kärlek till sin nästa och respekt för varandra, självrespekt, betydelsen av frihet och vänskap, vår roll i lokalmiljön, livet i fattigdom och vårt förhållande till eviga värden – inklusive vårt förhållande till Gud. Som du märker finns det tillräckligt med områden att diskutera, och jag kommer aldrig med färdiga svar. Jag inbjuder till frågor och samtal. Det är något nytt för de flesta. De är vana att höra förbud och regler. Nu ber jag om förslag till lösningar och därmed upprättar jag god kontakt. Jag menar naturligtvis att jag har de goda svaren och leder alltid in deltagarna mot det som står i programmet, säger Hawi med ett leende. Hon har fått några pedagogiska tips från Kenya och Sverige.

- Vi behöver ett halvår för att komma igenom alla teman och vi försöker rama in det i en trevlig social atmosfär. Vanligtvis samlar vi kursdeltagarna till kaffeceremoni och undervisning. Just idag har vi uteslutit kaffeceremonin, eftersom jag ska vidare på kvällsundervisning i en skola på andra sidan staden, förklarar Hawi.

– Förutom grundkursen har vi också en kortkurs för att nå ut till så många som möjligt med en introduktionskurs på en vecka. Totalt bor det ungefär hundratusen människor i de två stadsdelarna Entoto och Gurara och vi måste hjälpa de lokala myndigheterna att sprida de mest elementära kunskaperna om hälsa. Vi ser det som en viktig del av vårt preventiva program, understryker hon.

I klassrummet på Entoto-skolan undervisar Hawi med en vänlighet och en auktoritet som gör mig förundrad. Detta är en ung kvinna, som för bara några år sedan knappt vågade säga sitt namn. Nu går hon runt i klassrummet, vänder sig till varje enskild förälder med direkta frågor. Hon är klädd i en vit rock. Det mörka ansiktet lyser av entusiasm och hon är otroligt vacker med sitt fylliga, kolsvarta hår. Här står en evangelisk kristen kvinna och talar till ortodoxa kristna, som från början skulle ha varit både kritiska och negativa till henne, men de visar henne respekt och uppskattning. Hon har något att ge dem och de tar emot.

– Detta är ingen plats för evangelisation, säger Hawi efter undervisningen, men jag är inte rädd för att säga att Gud vill att vi ska ta hand om våra egna kroppar och ta hand om miljön runt om oss. Vi måste ta vara på djuren, på jorden som vi har fått för att odla på och på gemenskapen människor emellan. Skapar vi goda lokala samhällen, så är detta också en del av helhetshälsa, fysiskt och psykiskt. Vi ska bry oss om varandra och vi ska hjälpa varandra till ett bättre liv.
Efter en timmes intensiv undervisning, är syret slut i klassrummet. Det är tid för grupparbete ute på skolans tomt. Två grupper ska komma fram till sina svar på huvudfrågan: ”Vad är god hälsa för dig”. Diskussionen är livlig i båda grupperna och efter en kvart ute i solhettan, kommer kvinnor, män och barn in för att avlägga rapport till läraren i vitt. De kommer med många förslag på hur de kan göra det tryggare och trevligare i sina hem och på sin gata. De understryker hur viktigt det är att barnen blir ordentligt tvättade flera gånger om dagen. De förstår hur viktigt det är att alla dricker renat vatten och att sårskador ska plåstras om med rent material, när barnen fallit på de stenlagda gatorna.

- Vi ska inte låta sopor och smuts finnas där våra barn leker, eller där man lagar mat, säger en far bestämt. Kvinnorna nickar instämmande. Det han säger är nästan ett direkt citat från Hawis undervisning, bara några minuter tidigare. De flesta känner igen det nya uttryckssättet från läraren, och kvinnorna ler.
Hawi vågar tillägga att ett gott förhållande till Gud kommer att ge dem bättre hälsa och hon ger dem konkreta exempel på vad Jesus gjorde i sitt hälsoarbete. Hawi vet att det är många som behöver hjälp. Det är bakgrunden till att hon arbetar samtidigt som hon själv utbildar sig. Hon är medveten om att hon inte har all formell utbildning för att undervisa i helhetlig hälsa, men så är det i detta land.

Kapitel 25 >>