Gatuliv kapitel 1

Fakta om Win Souls for God ochHope for Children in Ethiopia

Win Souls for God (WSG) är 50 unga evangeliskt kristna etiopier, som först och främst vill vara medmänniskor. Bibelordet från första Johannes brev 3:18 är ungdomarnas vägvisare och vision: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning”. Win Souls for God startade som ett rent socialt arbete enligt evangeliskt mönster. Det började med vänskap, utdelning av mat och kläder och ett enkelt budskap om att barnen på gatan har en himmelsk far som bryr sig om dem.

Win Souls for God är idag den evangeliska delen av arbetet. Tre år efter starten 1997 upprättades en underavdelning med namnet Hope for Children in Ethiopia, (HCE) som står för den humanitära delen av arbetet. Myndigheterna krävde en sådan uppdelning för att inte knyta förkunnelse direkt till de humanitära insatserna. Win Souls for God vill visa sin kärlek i handling till de fattigaste barnen och gatufolket i Addis Abeba. Någon måste visa dem ljuset för att de ska kunna se det, menar ungdomarna i WSG. Därför hjälper de barnen ett och ett bort från gatan. Fattigdomen och kriminaliteten måste bekämpas genom att visa Jesu sinnelag. Den andra kinden måste ofta vändas till i detta arbete. Gatufolket kan vara fyllt av svek och trolöshet, men genom mycket tålamod och arbete etableras en kontakt som gör att de bokstavligt talat vänder helt om. Varje dag är det sång, andakt och bön vid tre kontaktcentra runt om i staden. Det serveras frukost eller lunch och alla som önskar det, får ett personligt samtal och uppföljning.

Man har även egna grupper för bibelundervisning. Det finns egna ehabiliteringsprogram för unga kriminella och prostituerade. WSG-ledarna räknar med att de har hjälpt ungefär 5000 barn och unga till ett möte med Jesus, (idag är det ca 15000) sedan organisationen startade 1997.

Hope for Children har ett omfattande socialt arbete i staden. Ett förebyggande arbete för att förhindra att flera barn hamnar på gatan, är kanske det allra viktigaste arbetet. Barn från de fattigaste familjerna får gratis förskola och grundskoleutbildning. Barnen får uniformer, skolmaterial och mat, samt hälsokontroll. Ett eget hälsoprogram för de allra fattigaste drivs också av HCE. Programmet kallas helhetshälsa, och handlar särskilt om hygien.

Gatubarn och vuxna får erbjudande om hjälp till utbildning, och att skaffa sig ett arbete. Prostituerade flickor ”omskolas” till frisörer genom samarbete med en frisörskola i utkanten av huvudstaden. En grupp utbildas i sömnad. När de är färdiga med sin utbildning kommer en syateljé att öppnas där man i första hand kommer att sy skoluniformer till barnen i WSG/HCEs skolor.

HCE vill också gärna utvidga utbildningserbjudandet till att omfatta byggnadsutbildning, olika typer av metallutbildningar, jordbruk och matlagning.

Utbildning i data och olika typer av affärsverksamhet har påbörjats under hösten 2005.

Kampen mot HIV/AIDS är en viktig del av HCEs humanitära program.

HCE har också valt att satsa på sport som förebyggande verksamhet. Gatubarn möter andra lag i staden och mest populärt är fotboll, handboll och friidrott.

HCE ger även små lån till gatufolk som har genomfört ett program för att vända tillbaka till ett normalt liv. Många har fått ekonomiskt stöd till att starta små företag och butiker.

Kapitel 2 >>