Img

VÄLKOMMEN TILL HBE

”Hopp för barn i Etiopien är en svensk stödorganisation till WSG/HCE - etiopiska organisationer som arbetar för att förbättra livsvillkoren för gatubarn, slavarbetande barn och fattiga i Addis Abeba och på den etiopiska landsbygden. Läs mer under fliken "Om HBE"”

Rapport från HBEs styrelse 220822

- Eva Hylander adjungeras till styrelsen som ansvarig för HBEs Facebook och Instagramkonton.
- Nyhetsbrevet har av olika skäl inte kommit i sommar. Vi satsar på ett höstnummer.
- Nya hemsidan är nu utlagd på nätet. Vi strävar efter att hålla den uppdaterad.
- WSG planerar en Mission back turné från slutet av september och hela oktober. De besöker då olika   partners och församlingar i Skandinavien. (Mission back är ett initiativ från WSG där de vill verka för det   kristna budskapet i Skandinavien och inspirera församlingar till tro och vittnesbörd och handling.)
- Styrelsen kommer den 25/9 ha ett möte med delar av WSGs ledarskap för att diskutera hur vårt arbete som   partners kan fungera och utvecklas.
- Planerade gruppresor skjuts på framtiden, då UD för närvarande avråder från resor till Etiopien.
- Den ekonomiska rapporten visar att HBE ligger bra till utifrån budget. Styrelsen ser dock att det finns   utrymme för ökat givande både från enskilda, församlingar och föreningar.
- Nästa ordinarie styrelsemöte är 11 november.

SVENSK-ETIOPISK DAG

Då intresset för svensk-etiopiska frågor är stort i Västsverige har Svensk-etiopiska föreningen i samarbete med undertecknade tagit initiativ till en samling med föredrag och utbyte. Inbjudan går till personer vi på olika sätt haft kontakt med, men mötet är öppet och fritt att inbjuda till. Läs mer

TACK TILL ALLA FANTASTISKA GIVARE!

I 2021 års Nyhetsbrev gjorde vi återkommande vädjanden om gåvor. Skälet till uppropen var att stödet från församlingar minskade pga. lägre kollektmedel, som i sin tur berodde på färre gudstjänstdeltagare, färre dop, barnsamlingar osv. Vidare hade en stödjande secondhandbutik tvingats ha stängt och kunde därför inte skicka pengar. Samtidigt tillkom Rotary i Partille tillkom under året som en ny stödjande förening.

Vi har nu den stora glädjen att informera att våra vädjanden hörsammades på ett fantastiskt sätt! Små och stora gåvor från privatpersoner strömmade till in i det sista och blev ca 360 000 kr, som är 80 000 kr mer än under 2020. Därtill stod privatpersoner för medlemsavgifter om ca 17 000 kr, som endast var något lägre än under 2020. Gåvor från församlingar och föreningar m.fl. blev ca 280 000 kr, som är ca 100 000 kr lägre än under 2020.

Tack också till alla engagerade medarbetare i församlingar och föreningar, som kämpade under pandemin för att få in bidrag till HBE. HBE hade budgeterat ett underskott på drygt 30 000 kr, men istället blev det ett positivt resultat om 8 000 kr. HBE kan gå in i 2022 med bibehållen buffert, som behövs eftersom vi betalar ut bidragen till Etiopien halvårsvis i förskott.

Styrelsen